همه چیز دربارۀ مادرم

_می خوام اسمشو بذارم استبان.

_ اسم پسرتو؟ چرا؟

_ به یاد پسر تو. این بچه مال هردوی ماست.

_ کاش بود! کاش ما توی دنیا تنها بودیم، بدون هیچ تعهدی. تو و پسرت فقط مال من ...

زندگی زنانه با تمام احساسات خوب و بدش، مشغله ها و رنج هاش.

 

* پدرو آلمودوار؛ رُسا/ پنه لوپه کروس؛ اوما؛ استبان و مادرش؛ آگرادوی ساده دل

/ 1 نظر / 3 بازدید
پرکلاغی

توی این تصویر آخریه پنه لوپه کروز یه حالت فریدا-واری داره. یاد اون فیلم وسترنی افتادم که با سلما هایک تو سر و کله هم میزدن. دیدیش؟