سلول های خاکستری وبلاگم

هروقت چیزی به ذهنم می رسد اینجا خلاصه اش را یادداشت می کنم و تبدیل می شود به پیش نویس. بعدتر، یا اصلاح و کاملش می کنم یا خلاصه تر، و با تعویض تاریخ آن را پست می کنم. گاهی می بینم مطلب در نوشته های منتشر شدۀ بعدی حل شده، باید پاکش کنم.

گاه چشمم به مطالب پیش نویس شدۀ خیلی وقت پیش تر می افتد؛ مطالبی که دیگر از یادم رفته قرار بوده روزی کامل و پست شوند. چیزهایی که به ذهنم رسیده و حتی بعضی وقت ها در حد عنوان پست ذخیره شان کرده م. و این وسط چیزهایی هم از یادم می روند! می بینم یادم رفته قصد و غرضم از درج این واژه ها چه بوده، چه حسی داشته م، چرا همان موقع منتشرش نکرده م؟ کمبود وقت یا دودل بودن یا انتظار برای چیز دیگری..؟

/ 2 نظر / 5 بازدید
پرکلاغی

آخ آخ خیلی وقتا هم واسه من پیش اومده یه چیزی خواستم بنویسم بعد به جاش چند کلمه مختصر نوشتم تا بعدا بیام تکمیلش کنم اما وقتی بعدترش سر زدم دیگه حس اون لحظه ام پریده بوده و من موندم و یه یادداشت ناقص بی معنا.

سمانه

منم همینطوری هستم .گاهی می نویسم منتشر می کنم دقیقه ای بعد پیش نویسش می کنم .