عاشقشم

بوی فلفل دلمه ای و قارچ تفت داده ... !

*نفس عمییییییییییییق!

/ 2 نظر / 7 بازدید

حس خوبیه. هر دو تا هم خوب برش داده میشوند. دیشب خواب درست کردن کیک فنجونی میدیدم. تقصیر مکسه! دلم هوس کرده امتحان کنم.

پرکلاغی

آره خودم بودم :))