اژدهانامه-1

من: دلم دوخت‌ودوز می‌خواهد، بافتن می‌خواهد، کارهای متفاوت جدید با دست ...

اژدهای درون: مرض‌ض‌ض!!

من: 0.0 تو کی تا حالا ان‌قدر منطقی و واقع‌گرا شده‌ای؟

اژدهای درون: از وقتی تو به اژدهایان رژیم غذایی می‌دهی!

من: آره؟

اژدهای درون: آجرپاره!

دُم‌کشان و مغرور سر می‌چرخاند و می‌رود به همان جنگلی که تازگی پیدایش کرده.

/ 0 نظر / 85 بازدید