دروغگوی محبوب

MARILLA:What ever made you say that you took it and lost it

?

ANNE: You said you'd keep me in my room until I confessed. I just thought up a good confession and made it as interesting as I could

MARILLA: But it was still a lie

ANNE: You wouldn't believe the truth

http://greengables-1.tripod.com/script/1part3.html

/ 4 نظر / 32 بازدید
بلارمین

هه اینم جزو فیلمایی بود که نگاه کردین!؟ واای یا خدا تا میام یادم بره نگام گره میخوره به تقویم رو میز و یادم میاد مدررررررسه با اوای وحشتناکی نامم را ماننداونگ تکرار میکند.... ای خدا هیچ سالی مثه امسال از مدرسه نترسیده بودم و دلیلش هم برام تا حدی نامفهوم و غیر منطقیه...تنهایی.... باز شروع فصل بیرحم تنهایست...

مریم

آخی،آنشرلی عزیز و دوست داشتنی.[بغل] منم دارم کتاب اول رو میخونم. من نسخه اصلیش رو ندیدم،ولی دوبله اش خیلی سانسور و یهویی پریدن ها داشت.از کتاب یک یکدفعه میپریدن کتاب دو و سه. این قسمتی که نوشتین رو خیلی دوست دارم...موقعی که کتابش رو میخوندم این از اون بخش های درخشنده بود که منو جذب کرد.

بلارمین

میدونی سندباد جون امسال بطور عجیبی متفاوت تنهام ... من تابستون تمام دوستام رو از خودم روندم و کار فوق العاده ای در حق ایینده ام انجام دادم اخه دوستای اهلی نداشتم حالا بیخیالش جز مریم یه دوست به اسم ثناهم داشتم اونم امسال از مدرسمون میره مریم هم که نیس واس همینم امسال شاید همون سالی باشه که تعریفشو برات تو کامنت قبلی گفتم فکر امسال بدجور ازارم میده... ولی من باید ازش استفاده کنم و درس بخونم تا به هدفام برسم امسال خیلی سرنوشت سازه

پرکلاغی

نمیدونم چرا هیچ وقت آنشرلی رو در اون حدی که جودی (اونم جودی کتاب نه جودی کارتون) و جو مارچ (هم جو مارچ کارتون و هم کتاب) رو دوست داشتم، نتونستم دوست داشته باشم. به نظرم زیادی پرحرف و خیال پرداز بود. شایدم تحت تاثیر دوبلورش که تند تند حرف میزد یا بازیگر سریالش باشه. کتابش رو یادمه خونده بودم (اونم جلد اول فقط)، بیشتر درسخونی آنی توی ذهنم مونده تا پرحرفیاش.