جن های بطری

_ زمستان 92 ایدۀ جالبی در فیسبوک دیدم و تصمیم گرفتم همینطوری امتحانش کنم. یک بطری با نام کتاب هایی که می خوانم پر شود.  از اول ژانویه 2014 این بطری را دارم و الآن تقریباً به نیمه رسیده. فکر می کنم اسم چند کتاب از قلم افتاده باشد و مطمئنم 2-3 نام درون بطری هستند که تا آخر خوانده نشده اند./ 3 نظر / 11 بازدید
پرکلاغی

وااااااااااااااااااااای چه جالب اون روز که اومدم خونه تون اتفاقا دیدمش ها، اما نمیدونستم برای چه منظوریه.

سبا

بطری خوشگل نداریم... ولی خوشم مياد ازش... پس باید بطریش رو هم جور کنم