غیردوستانه!

بهم گفت: تو چرا کناره های دفترت رو اینقدر بافاصله خط کشی می کنی و فضای زیادی رو از دو طرف سفید میذاری؟ تازه، به جای خط دوم، از خط سوم صفحه شروع به نوشتن می کنی! این اسرافه!!

منم بهش گفتم: برو بابا! خود تو که دفتر چرک نویس و پاک نویست از هم جداس بیشتر از من اسراف می کنی.

و یه طوری نگاهش کردم که دیگه جای حرف باقی نمونه.

_اول راهنمایی

/ 4 نظر / 4 بازدید
پرکلاغی

حالا جدی چرا از خط سوم شروع میکردی؟!

پرکلاغی

چه جالب! من همیشه وقتی میخوام روی کاغذ چرکنویس بنویسم چنان از کناره ها شروع به نوشتن میکنم و ریز مینویسم که هر کی میبینه سرگیجه میگیره!

پرکلاغی

میدونم. کلی گفتم. واسه پاکنوبس از همون سطر اول شروع میکنم.

پرکلاغی

میدونم. کلی گفتم. واسه پاکنوبس از همون سطر اول شروع میکنم.