لباس جدید پادشاه

بعد از قرار مهمانی فردا، اولین چیزی که به ذهنش آمد ، مهیا شدن فرصتی برای پوشیدن لباس جدیدش بود

نیم ساعت بعد مهمانی لغو شد.

لباس در گوشۀ کمد آویخته می ماند.

/ 1 نظر / 3 بازدید
ندا

بعدشم یه لیوان چای میریزی میری دم پنجره..با انگشت اشاره به شیشه ضربه میزنی و ..لباست تو کمد برا خودش میرقصه