آفرینش

 تقدیم به بانوی مهربانی که نامش برساخته از دو واژۀ « نور » است و لبخندش روشنگر :

 

به « امروز » ش نگریست . تصویر آسمان بی انتهایی را دید با توده های درهم پیچیده و بی تردید ابرها و بارقه های نور ، که با وجود نازکی و تُردی دلنشین شان روزنه هایی به زمین _ زمینی که رویش ایستاده بود و بام تا شامش را بر چهرۀ آن رسم کرده بود _ پدید آورده بودند . کلاف های درخشان نور در پهنۀ قدرتمند تیره  سایه روشن دلنشینی را شکل داده بودند و او باهمۀ ترس های شیرین و کنجکاوی برانگیز همیشگی ش از ناشناخته ها و ابهام آیندۀ همیشه نیامده به این دوگانگی لبخند می زد ؛ از آن رو که مسئول اصلی گشوده شدن دریچه های نور در قطعیت بی چون و چرای حاکم بر آن روز ،خودش بود

/ 2 نظر / 4 بازدید
نیره نورالهدی

سلام دوست عزیزم که با تو را از پس نوشته ها و عکسهای دوست داشتنی انتخابی ات آشنا شدم انگار سالها می شناسمت و با من قرینی و نزدیک...نوشته ات سرشار از نور و روشنی بود و این روشنی بقدری زلال و خالصانه بود که نورش اشک را ناخوانده مهمان خانه دلم کرد...قلمت پایدار که اینگونه صبحم را روشن ساخت[گل][لبخند]

سوسن

زيبا بود. متن از خودت بود ؟