سرخی من از تو

ده سال به این کشیش بینوا مظنون بودم ...

ده ساااال فکر می کردم با خوندن « داغ ننگ » از آرتور دیمزدیل بدم میاد. چهره ای شبیه کلود فرولو _ کشیش « گوژپشت نتردام » _ در ذهنم بهش داده بودم که با چشمانی شرربار به هستر نگاه می کنه و مثل رالف دُبریکاسار _ « پرندۀ خارزار»، که مگی رو سد راهش می دونست _ هستر رو  تکفیر می کنه.

مطالعۀ این کتاب رو دوست داشتم برای اینکه با هر صفحه و فصل، گویا در برابر چشمان من ، وجهۀ این مرد _ مثل روحش در جریان داستان_ تطهیر شد و دلم باهاش صاف شد. دیگه هروقت به یادش میفتم بیشتر اون درد و رنجی که تحمل کرد رو به خاطر میارم و اینکه بیش از هستر باری رو بر دوش کشید که حاصل جبر زمانه و محیط زندگی ش و افکار کوتاه بود نه اعمال خودش.

هاثورن در جایی از کتاب او رو چنین توصیف کرده :

« گناه مخصوص طبایع آهنین است که بر طبق انتخاب خویش یا می توانند تحملش کنند و یا اگر فشار گناه بیش از حد باشد، آن را از خود دورساخته، نیروی وحشیانه و قدرت عظیم خود را متوجه به مقاصد عالی می سازند. این طبع  ناتوان و بی اندازه حساس هیچ یک از این دو راه را نمی توانست برگزیند اما مدام این دو نیرو به هم جمع می آمدند و عقده ای ناگشودنی می گشتند. پشیمانی بیهوده و درد گناهی که آسمان با آن سرستیز داشت به هم در می آمیختند. »

ص122

اما هستر به مرور با شرایط خودش کنار اومد و با اینکه چرخشی بزرگ در زندگی ش ایجاد کردو محتاطانه فاصله ش رو با اجتماع حفظ می کرد، می تونست با اطمینان بیشتری وارد اون بشه :

« خویشتن را به سِمت "خواهر رحیم" مردم منصوب کرده بود. در حالی که نه دنیا و نه خود او از چنان آغازی چنین پایانی را پیش بینی نمی توانستند کرد. این نشان گناه، نشان خدمت او بود... آن قدر قدرت همدردی داشت که دیگر غالب مردم داغ ننگ را که عبارت از حرف A بود نشانی از رسوایی نمی شمردند. بلکه آن را ترجمان لفظ "توانـا" Able می دانستند. چقدر این زن قوی و لایق بود! توانایی کامل یک زن را داشت. »

صص 137-136

* داغ ننـگ ؛ اثر ناتانیل هاثورن ؛ ترجمۀ سیمین دانشور ؛ انتشارات خوارزمی.

/ 3 نظر / 4 بازدید
پرکلاغی

شاید در مورد این شخصیت جایی‌ نقدی نظری چیزی خوندی که ممکنه توی نظرت تأثیر گذاشته باشه و باعث بشه ده سال فکر کنی‌ ازش ممکنه بدت بیاد. گاهی وقتها تا آدم خود یه کتاب رو نخونه نمی‌تونه بگه کتاب و شخصیت هاش چه جوری بودند. مثل کتاب روباه دی اچ‌ لارنس که توی نقد کتابی که بهش اشاره ضمنی‌ شده بود اومده بود و محتواش زمین تا آسمون با چیزی که فکر می‌کردم فرق داشت.

پرکلاغی

نمیدونم چرا دو سال پیش که کوتاه شده کتاب رو به انگلیسی خوندم یه جورایی برام آخرش یهویی و نامفهوم تموم شد. هرچند به خاطر کلاسیک بودنش هم که شده با خودم قرار گذشتم بخونمش.

مریم

من هروقت هستر رو میخوندم یاد شخصیت درون آنشرلی میفتم.همون هستر که یه باغ قشنگ داشت و آنی و دوستاش برای پیک نیک رفته بودن اونجا.و وقتی آنی فهمید همیشه سر قبر اون هم میرفت و براش گل میزاشت... نمیدونم اسمش هستر بود یا نه ولی من یاد اون میفتم.