اسکروچ درون

گاهی که اسکناس‌های نو و تانشده به بانک می‌برم، دلم می‌خواهد امکانی بود که می‌شد آن‌ها را دقیقاً برای ‌«خودم» نگه دارند و دفعة بعد که لازمشان داشتم، همان‌ها را بهم بدهند.

/ 0 نظر / 30 بازدید