اندر حکایت یتیم شدن « رمان نو »

گاهی فاصله بودن و نبودن معطوف می شه به اندازۀ یه زیرنویس ، یه پاورقی .

یه عدد چهار رقمی که تا دو ماه پیش نبود و حالا هست ؛ یعنی درست همین چند ثانیه پیش درجش کردم .

مرحوم مغفور آلن رب گری یه _ آن جنّت مکانِ خُلد آشیان که رحمت بر قلم و شادی ابدی نثار ذهن خلّاقش باد _ پدر ِ رمان نو ، تا حدود دو ماه پیش از نعمت حیات بهره مند بود و در این دار فانی نفس می کشید .

یادمه روزایی که متن « پ ..ان ..مه » مو تایپ می کردم ، در زیر نویس صفحۀ 2 ، رب گری یه فقط تاریخ تولّد داشت . جالب ناکِ قضیه این جاس که درست در فاصلۀ زمانی ارائــۀ پروژه و اصـلاحات بعـدی اون ، یکی از کـارام این می شه که سال 2008 رو به عنوان سال مرگ ، جلو اسم اون جناب بنویسم .

و به این ترتیب یکی از پرانتزهای ناقص موندۀ من ، کامل می شه .

کار خدا رو می بینی ؟ 

قبل از دفاع :

Alain ،   Rob Grille (   _١٩٢٢) ؛ نویسنده و فیلمساز فرانسوی ، از پیشگامان و نظریه پردازان رمان نو .

بعد از دفاع :

Alain ،Rob Grille (  ٢٠٠٨_١٩٢٢) ؛ نویسنده و فیلمساز فرانسوی ، از پیشگامان و نظریه پردازان رمان نو . 

 ***

لینک :

[ انگشتر شاه و حافظ ]

/ 0 نظر / 2 بازدید