I shuldn't have EATthat

مثل هاگرید که گاهی نمی‌توانست درِ دهانش را بگیرد و بعدش می‌گفت: نباس اینو می‌گفتم! نباس اینو می‌گفتم،

به مرحله‌ای از عرفان رسیده‌ام که گاهی زیرلب با خودم می‌گویم: نباس اینو می‌خوردم! نباس اینو می‌خوردم!

ــ البته تازگی به اژدها رژیم زورکی داده‌ام و آقا گرگه را تقریباً حالیش کرده‌ام که رئیس کیست.

/ 0 نظر / 28 بازدید